Spring naar content

Buildings

Maakt u graag een goede start voor uw nieuwe fabriek of bedrijfslocatie? Wilt u bouwkundig alles in kaart hebben en rekening kunnen houden met de toekomst?

NIRAS heeft de experts in huis die mee kunnen denken vanaf de eerste tekening tot en met de oplevering van uw gebouw waarin u uw voedingsmiddelen produceert.

 

Onze kennis van techniek en levensmiddelen is van oudsher gericht op proces- en verpakkingstechnologie. Mettertijd haken verschillende disciplines aan. Het gebouw heeft een grote impact op alle andere engineering vraagstukken en daarom is het ontwerp hiervan onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of om bestaande locatie, een goed draaiende productie start bij het gebouw. Onze specialisten op het gebied van architectuur, bouwkunde, draagconstructie en gebouw gebonden installaties maken het verschil als het gaat om de veiligheid, efficiëntie, hygiënische afwerking en conditionering van de fabriek.

We kijken samen met onze klanten in de eerste fase naar de mogelijke varianten, het benodigde budget, de beoogde planning, hieruit bepalen we de voorkeursvariant,  brengen de risico’s in kaart en bekijken de invloed op andere projecten en de organisatie.

De opvolgende fase staat in het teken van het gedetailleerder uitwerken van de gekozen variant waarna indien nodig een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Verder reviewen we het ontwerp met de verschillende stakeholders van de opdrachtgever. Hierna verleggen wij onze blik naar de uitvoering van het project, bepalen de hygiëne maatregelen tijdens de bouw, stellen we het bestek op (3D-model; tekeningen, berekeningen en de Technische Omschrijving),  maken een kostenraming en stellen de planning op.

Na goedkeuring van de opdrachtgever zal er op basis van het bestek een aanbesteding worden georganiseerd. De aanbieder met het best passende aanbod gelet op kosten, kwaliteit en planning krijgt de opdracht tot uitvoering gegund. Dit is vaak ook het startsein voor de realisatiefase.

Tijdens de realisatie van het project, kunnen er door ons o.a. de volgende ondersteuning worden geleverd. Het vertegenwoordigen van opdrachtgever (Bouwdirectie), het houden van toezicht op kwaliteit en veiligheid en het organiseren van de oplevering van het gebouw.

Na de oplevering is het gebouw klaar voor gebruik, maar ook daarna staan we voor u klaar voor de opvolgende engineering vraagstukken.

Waar kunnen we jou mee helpen?

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat gegevens naar diensten van derden worden verzonden.