Spring naar content

Commissioning and validation

Plaatst u een nieuwe procesinstallatie en heeft u hulp nodig bij de inbedrijfstelling? Of wilt u weten of een wijziging in het proces effect heeft gehad op het eindproduct? Heeft een optimalisatieproject het gewenste resultaat?

Het testen, aantonen en rapporteren van dat wat cruciaal is voor het proces en product vraagt veel aandacht. Het is belangrijk om vertrouwen en zekerheid te bieden aan afnemers en om inconsistenties te voorkomen; deze aspecten zijn immers verbonden aan uw commerciële resultaten. NIRAS biedt hier zorg voor op verschillende manieren.

 

Engineering stopt niet na het bouwen van een installatie. Hierna zijn er namelijk nog meer stappen die gezet moeten worden. Deze stappen dien je al vroeg binnen het gehele project in kaart te brengen zodat er goed over na kan worden gedacht. De inbedrijfstelling en validatie zijn daar voorbeelden van, we vatten dat samen als CSV: commissioning, start-up en validatie. In deze CSV-visie onderscheiden we twee hoofdstromen die parallel doorlopen kunnen worden:

  1. Productkwaliteit en de daarbij cruciale processen; deze ‘criticals’ doorlopen de route voor de kwalificatie (bekende termen als OQ en PQ), en zullen van tevoren geprotocolleerd en grondig getest en gerapporteerd worden.
  2. Productieproces en de daarbij behorende bedrijfsvoering; De overige processen die het productieproces omvat; de testen voor deze processen (bekende termen als FAT en SAT) kunnen tijdens de inbedrijfstelling afgevinkt worden waarbij alleen de afwijkingen in een volgende stap opgevolgd worden.

Of het nu gaat om een compleet nieuwe installatie of om een optimalisatie, of validatie, van een bestaand proces, de beoogde specificaties moeten getoetst en aangetoond worden. Dit geldt voor zowel de installatie als het product, en kan net zo belangrijk zijn na iedere wijziging die is aangebracht in het proces of in bijvoorbeeld de grondstoffen die worden gebruikt. Onze kennis van o.a. levensmiddelentechnologie, procestechnologie en engineering komen hierin samen.

Naast beoogde specificaties zijn er ook wetten, normen en richtlijnen waaraan u dient te voldoen. Denk aan eisen wat betreft EHEDG, ISO en veiligheid (HACCP; HAZOP) of aan gestelde voorwaarden vanuit afnemers.

Het scala aan commissioning-methoden en -fases is een geheel dat ook in deelprojecten uitgevoerd kan worden. Ook wanneer u enkel hulp nodig heeft bij het valideren van de reiniging van installaties (CIP validatie), het testen van een tankenpark, het testen van de productkwaliteit of andere vraagstukken kunnen wij u daarbij ook van dienst zijn.

Het uiteindelijke doel is commerciële productie en daaraan verwant dat auditors en afnemers vertrouwen in uw proces krijgen. Dit houdt in dat we altijd zullen proberen om onze rol als tijdelijk te zien en dat we willen bijdragen aan kennisoverdracht voor de operationele fase.

Waar kunnen we jou mee helpen?

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat gegevens naar diensten van derden worden verzonden.